Introduktionsprogrammen

Utbildning för dig som vill skaffa behörighet

 

 Du har gått ut nian..

 .. och vill gå ett nationellt program

Du kan gå en förberedande utbildning och läsa in grundskolekurser så att du blir behörig. Det är olika krav för olika program, och du kan påbörja ditt nationella program när du är klar med grundskolekurserna. Preparandutbildningen är högst ett år.

.. och vill gå ett programinriktat alternativ

Under vissa förhållanden kan du börja på Programinriktat individuellt val, PRIV. Det innebär att du läser yrkeskurser på ett yrkesprogram samtidigt som du läser in grundskolekurserna som fattas. Du får börja på den här inriktningen om du uppfyller behörighetskraven. 

.. och vill utbilda dig inom ett yrke
Du kan börja på Yrkesintroduktion, YI. Vi gör ett individuellt upplägg med inriktning mot ett speciellt yrke. Målet är att du ska komma ut på arbetsmarknaden eller förbereda dig för en senare fullständig yrkesutbildning på en lärlingsplats eller ett yrkesprogram.

Du har kommit till Sverige nyligen

Du börjar på språkintroduktion och läser svenska som andraspråk/svenska, andra grundskolekurser och kanske några gymnasiekurser så att du kan gå över till ett nationellt program så snart som möjligt.

Individuellt alternativ 

Utöver detta program finns individuellt alternativ IA. Det innebär att vi lägger upp en helt skräddarsydd utbildning för den som har långt kvar till en vanligt gymnasieutbildning eller till att kunna komma ut på
arbetsmarknaden.

Programblad

IM- introduktionsprogrammet

Vad gör du nu för tiden?


Merhawi (24 år)

Söka till programmet?

Gymnasieantagningen öppnar 7 december. Ring oss på 0530-182 57 om du har frågor om detta program.

Programinformation