Dahlstiernska Gymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med människor, fritid och hälsa?

 

Barn- och fritidsprogrammet ger dig en mängd möjligheter att utveckla ditt intresse för människor. Du kan dels få en yrkesexamen och börja jobba direkt efter gymnasiet. Dessutom kan du välja kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolan för vidare studier mot exempelvis förskollärare, lärare, socionom, psykolog, polis eller yrke inom hälsoområdet.

Utbildningen ger kunskap om relationer, kommunikation, ledarskap och hälsa. Som elev är du med och utformar kurserna och lär dig medinflytande och praktisk demokrati. Under hela studietiden tränar du också på att samspela med andra, eftersom programmet förbereder för yrken som kräver samarbets-och ledarförmåga. 

Arbetsplatsförlagt lärande  

I Barn- och fritidsprogrammet ingår 15 veckors arbetsförlagt lärande
(APL). APL knyter ihop teori och praktik, och vi försöker ordna APLplatser utifrån elevernas personliga önskemål. Dina erfarenheter från
arbetsplatsen använder vi sedan i skolarbetet. Studieresor och studiebesök är självklara inslag i studierna. 

Inriktningar

Socialt arbete – Här kan du bl.a. få en yrkesexamen som personlig assistent.
Pedagogiskt arbete – Inriktningen leder till examen mot barnskötare och elevassistent.
Fritid och Hälsa – Här får du som idrottsintresserade en unik möjlighet att fördjupa dig i kurser som Träningslära, kost och hälsa, samt även få idrottsinstruktörsutbildning.

 

Kontakt

Vill du veta mer?

Hör av dig till Helena Eliasson, 0530-182 87 (Socialt arbete och Pedagogiskt arbete) 

eller Henrik Olsson, 0530-182 99 (Fritid och Hälsa).

Broschyr Barn- och fritid