Arbetslag


Barn- och fritidsprogrammet

 

Marianne Larsson

Lärare i programgemensamma karaktärsämnen

0530-182 87

Marianne.Larsson@mellerud.se

 

Henrik Olsson

Lärare i idrott och hälsa

0530-182 99

henrik.olsson@mellerud.se

 

Helena Eliasson-Andersson

Lärare i programgemensamma karaktärsämnen

0530-182 87

Helena.Andersson-Eliasson@mellerud.se

 


Introduktionsprogrammen 

 

Jenny Dahlin

Lärare i svenska som andraspråk

Jenny.Dahlin@mellerud.se 

0530-182 97

 

Stefan Andersson

Lärare i Matematik och programmering

stefan.andersson@mellerud.se

0530-182 87

 

Maria Franzén

Lärare i matematik, biologi, kemi och naturkunskap

0530-182 56

maria.franzen@mellerud.se

 

Josef Westman

Lärare i historia, samhällskunskap, geografi, bild och musik

0530-182 97

josef.westman@mellerud.se

 


Lärlingsprogrammet

 

Anders Emanuelsson

Lärare i idrott, yrkesämnen och lärlingssamordnare

0530-183 48

anders.emanuelsson@mellerud.se

 

Claes-Håkan Jonsson  

Lärare i yrkesämnen och lärlingssamordnare

0530-183 48

Claes-hakan.Jonsson@mellerud.se

 

Maria Stengård

Lärare i yrkesämnen 

0530-182 87

maria.stengard@mellerud.se

     

Steefan Mårtensson

Lärare i yrkesämnen och lärlingssamordnare

0530-183 48

steefan.martensson@mellerud.se

 

Daniel Roos

Lärare i yrkesämnen och lärlingssamordnare

Daniel.Roos@mellerud.se

 


VVS- och fastighetsprogrammet

 

Helena Genemo

Ämneslärare

073-427 77 67

helena.genemo@mellerud.se

 

Samuel Genemo

Lärare i yrkesgemensamma karaktärsämnen

076-884 93 22

samuel.genemo@mellerud.se

  

Andreas Galle

Lärare i yrkesgemensamma karaktärsämnen

Andreas.Galle@mellerud.se

 

Kent Palm

Lärare i yrkesgemensamma karaktärsämnen

070-820 27 38

kent.palm@mellerud.se