Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren på Dahlstiernska Gymnasiet heter Karoline Larsen Andersson. Hon ger dig vägledning och stöd när det gäller din nuvarande utbildning eller kommande utbildning, yrke och arbetsliv. Under gymnasietiden får du vid flera tillfällen göra olika val så som t.ex. inriktning och kurser. Då är det viktigt att kunna diskutera framtiden och få fakta om utbildningsväsendet, behörighet, urval mm, men också att få stöd och inspiration.

Information från SYV:

ANSÖKAN TILL GYMNASIESKOLAN:

Alla elever inom Fyrbodal söker till gymnasiet via Fyrbodals webbplats www.soktillgymnasiet.se. För kommande antagning, inför start hösten 2023, öppnar ansökningsperioden 6. december (kl.08:00), och pågår fram till 1. februari (kl.16:00)

Behörighet: Yrkesprogram: godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. Högskoleförberedande program: godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Frisök: Elever har rätt att söka nationella program och nationella inriktningar i hela landet, även om utbildningen erbjuds i hemkommunen. Riksrekryterande utbildning innebär att eleven konkurrerar på lika villkor som kommunens egna elever.

1:a hands: Kommunens egna elever har förtur

2:a hands: Efter att kommunens egna elever har fått plats, börjar skolan anta elever från andra kommuner. Urvalet baseras på meritvärde.

Urval: Intagning sker genom framräknande av ett jämförelsetal som motsvarar summan av slutbetygen

F= 0 poäng, E= 10 poäng, D= 12,5 poäng, C= 15 poäng, B= 17,5 poäng, A= 20 poäng.

Antagningsbesked/svarsbesked:

Preliminär antagning klar 14 april, och publiceras samma dag kl.13:00. Sista dag för omval är 1 juni. Slutligt antagningsbesked 27 juni. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats. I ditt antagningsbesked står utbildningarna i samma ordning som du satte dem i din anmälan. Det du helst ville gå satte du överst och så vidare i en prioriterad ordning. Du kan inte ändra ordning nu när du svarar. Du får ett ja, de valen under där du accepteras testas inte!

Här hittar du alla viktiga datum att hålla koll på kring Din ansökan till högskola och universitet: https://antagning.fyrbodal.se/antagning/ 

 

ANSÖKAN TILL HÖGSKOLA/UNIVERSITET

Alla elever som skall ansöka till högskola/ universitet inom Sverige skall ansöka på www.antagning.se

Behörighet: Grundläggande behörighet: Den som har avlagt en högskoleförberedande/ yrkesexamen i gymnasieskolan, med lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk (2+3) och engelska (6). Samt den som har ett slutbetyg från gymnasieskolans program och har lägst betyget Godkänd (E) på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program eller slutbetyg.

Särskild behörighet: Till många utbildningar krävs förkunskaper utöver grundläggande behörighet, så kallad särskild behörighet. För att vara behörig till en sådan utbildning ska man ha läst kurser som ger relevanta förkunskaper för just den utbildningen, och ha minst godkänt betyg i dem.

F= 0 poäng, E= 10 poäng, D= 12,5 poäng, C= 15 poäng, B= 17,5 poäng, A= 20 poäng

Information om behörighet finns på www.antagning.se eller UHRs hemsida www.uhr.se

Meritvärde: Gå ti antaningen.se, där finns Räkne hjälpen. Där för du in dina betyg och kursens poäng (vanligtvis 50-100 poäng per kurs) beroende på kursens storlek (tips: se kursplan)  

Ansökningsperioden börjar i december och avslutas vanligtvis i mitten av april! Håll utkik på hemsidorna för exakta datum och tider.

Frågor kring vuxenutbildningen riktas till veronica.stenberg@mellerud.se. Studie- och Yrkesvägledare på Vuxenutbildningen och SFI. 

SKUGGNING

Varmt välkomna till vår skola! För att boka dag och tid ta kontakt med SYV Karoline (se kontaktinformation under).  

Kontaktinformation

Karoline.larsen.andersson@mellerud.se/ Tel: 0530-182 60/ 070-577 5321