Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren på Dahlstiernska Gymnasiet heter Karoline Larsen. Hon ger dig vägledning och stöd när det gäller din nuvarande utbildning eller kommande utbildning, yrke och arbetsliv. Under gymnasietiden får du vid flera tillfällen göra olika val så som t.ex. inriktning och kurser. Då är det viktigt att kunna diskutera framtiden och få fakta om utbildningsväsendet, behörighet, urval mm, men också att få stöd och inspiration.

Information från SYV:  

ANSÖKAN TILL GYMNASIESKOLAN:

Alla elever inom Fyrbodal söker till gymnasiet via Fyrbodals webbplats www.soktillgymnasiet.se. För kommande antagning, inför start hösten 2018, öppnar ansökningsperioden 11 december (kl.08:00) till 2 februari (kl.16:00)

Behörighet: Yrkesprogram: godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst fem andra ämnen. Högskoleförberedande program: godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Frisök: Elever har rätt att söka nationella program och nationella inriktningar i hela landet, även om utbildningen erbjuds i hemkommunen. Riksrekryterande utbildning innebär att eleven konkurrerar på lika villkor som kommunens egna elever.

Urval: Intagning sker genom framräknande av ett jämförelsetal som motsvarar summan av slutbetygen

F= 0 poäng, E= 10 poäng, D= 12,5 poäng, C= 15 poäng, B= 17,5 poäng, A= 20 poäng.

Intagningsbesked och svarsbesked:

Preliminär antagning klar 12 april. Sista dag för omval 4 maj. Slutligt antagningsbesked 27 juni. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats. Sista dag att svara på antagningsbeskedet är 13 juli. I ditt antagningsbesked står utbildningarna i samma ordning som du satte dem i din anmälan. Det du helst ville gå satte du överst och så vidare. Du kan inte ändra ordning nu när du svarar.

 

Ansökan till högskola/ universitet

Alla elever som skall ansöka till högskola/ universitet inom Sverige skall ansöka på www.antagning.se

Behörighet: Grundläggande behörighet: Den som har avlagt en högskoleförberedande/ yrkesexamen i gymnasieskolan, med lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk (2+3) och engelska (6). Samt den som har ett slutbetyg från gymnasieskolans program och har lägst betyget Godkänd (E) på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program eller slutbetyg.

Särskild behörighet: Till många utbildningar krävs förkunskaper utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet. För att vara behörig till en sådan utbildning ska man ha läst kurser som ger relevanta förkunskaper för just den utbildningen, och ha minst godkänt betyg i dem.

F= 0 poäng, E= 10 poäng, D= 12,5 poäng, C= 15 poäng, B= 17,5 poäng, A= 20 poäng

Intagningsbesked och svarsbesked: I antagningsbeskedet med svarskrav ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats. I ditt antagningsbesked står utbildningarna i samma ordning som du satte dem i din anmälan. Det du helst ville gå satte du överst och så vidare. Du kan inte ändra ordning nu när du svarar.