Dahlstiernska Gymnasiet

Fordons- och transport

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel personbils- eller maskinmekaniker, bilskadereparatör eller billackerare.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om tekniken i olika fordon. Inom fordonsteknik behandlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon.

Snabb teknisk utveckling utmärker de yrken som utbildningen leder till. Utbildningen ska därför utveckla din förmåga till fortsatt lärande i arbetslivet och till att ta ansvar för din egen utveckling inom yrket. Du ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i att välja rätt utrustning och metod för att utföra arbetsuppgifter med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Kunskaper om olika datasystem behövs inom alla de yrken utbildningen leder till. Utbildningen ska därför utveckla din förmåga att använda datorer och datasystem på det sätt yrket kräver. Utvecklingen inom de yrken som utbildningen leder till innebär att en person ensam arbetar med många skilda uppgifter i verksamheten, där olika typer av problem kan uppstå.

Det ställer höga krav på förmåga till självständig problemlösning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krävs för att lösa en viss uppgift.

Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att arbeta både självständigt och i lag där personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar för att lösa problem. Du ska även ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, idérikedom och företagsamhet.

Utbildningen ska ge dig färdigheter i att hantera och utveckla relationer med både medarbetare och kunder. Du ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och engelska. Dessutom ska du utveckla din förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen. Du ska dessutom utveckla förmågan att genomföra olika arbetsuppgifter utifrån krav på hållbar utveckling.

På Dahlstiernska gymnasiet bedriver vi lärlingsutbildning, även kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL och det ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Vi har tre av de fem inriktningar som finns nationellt, personbilsmekaniker, maskinmekaniker och bilskadereparatör/billackerare.