Dahlstiernska Gymnasiet

Trafiksäkerhet och Melleruds köpcentrum

Viktig information om hur du tar dig över E45 till Västerråda köpcentrum

I samband med öppningen av det nya köpcentret på Västerråda, vill vi uppmana till att alltid vara försiktig när du går över Europaväg 45 (E45) som är en tungt trafikerad väg.

Tänk på att du har ett eget ansvar för att minimera risker i trafiken, därför är det viktigt att du förhåller dig till trafikförordningens regler.

Tillsammans med Trafikverket har vi skapat en gångpassage mitt emot södra entrén till köpcentret, i närheten av rondellen. Eftersom en gångpassage saknar trafikljus samt zebramarkering (övergångsställe), ber vi dig att läsa igenom informationen nedan för att passera vägen på ett säkert sätt när du går till och från köpcentret.

På Trafikverkets rekommendation har vi anlagt en passage för att göra det lättare för gående och cyklister. Trottoarkanter har tagits bort och avsmalningar har byggts som farthinder för att tydliggöra trafikmiljön. Vid en passage gäller samma trafikregler som på en väg eller gata, det vill säga att gående och cyklister har väjningsplikt. Men fordonsförare ska också anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan, ska beredas tillfälle att passera på ett säkert sätt.

Övergångsställen (med skyltar och målade vita streck) invaggar gående i en falsk trygghet, medan passager kräver ett ökat samspel mellan fordonsförare och gående/cyklister och på så sätt ger en ökad säkerhet och färre olyckor.

Därför ber vi dig att använda den avsedda övergången och ta hänsyn till avstånd och hastigheter hos de fordon som närmar sig innan du går över vägen.

För mer information om vårt arbete på Västerråda, besök gärna vår hemsida: www.mellerud.se/vasterrada