Dahlstiernska Gymnasiet

Förlängd distansundervisning

Hej på er alla!

Hoppas det bra med er. Här kommer aktuell information om läget.

Förlängd och justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan från den 25 januari 2021

Vad innebär detta?

Dahlstiernska fortsätter distansundervisningen, men förbereder nu också för en gradvis försiktig övergång till mer närundervisning. Detta sker enligt nya rekommendationer och utifrån lokalt och aktuellt läge kring smittspridningen. (Du kan läsa mer om nya rekommendationen i den bilagda texten längst ned)

I kommande vecka 25/1 till 29/1 kommer vi lärare att planera för fortsättningen från och med 1 februari. Senast torsdag den 28 januari i nästa vecka kommer ni att få besked om upplägget. Det kommer att se lite olika ut för olika grupper/elever utifrån olika elevbehov. Undrar du något redan nu så kontakta gärna din mentor eller mig som rektor.

Tänk på kring distansundervisningen

Som tidigare sagt ställer distansundervisningen höga krav på dig som elev. Du måste än en gång ta ett extra stort ansvar för dina egna studier så att du kan uppnå mål och godkända betyg.

 • Skapa bra rutiner kring ditt lärande hemma och sök en lugn miljö
 • Var förberedd och i tid till alla lektioner
 • Skulle du vara sjuk – anmäl det i vanlig ordning
 • Dröj inte med att kontakta/meddela lärare om något krånglar eller är svårt
 • Håller kontinuerligt uppdaterade på mail och Dahlstiernskas hemsida.
 • Visa gärna dina föräldrar upplägget

Fortsätt ta ansvar och följ de viktiga smittskyddsåtgärderna att:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.
 • Undvik större sociala sammanhang
 • Undvik kollektivtrafik om det inte är ett måste

Ha det gott!

För Dahlstiernska gymnasiet

Matti Bertilsson , rektor matti.bertilsson@mellerud.se  tel: 0530-18285

 

Bilaga ( se nedan)

 

Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning

Det är viktigt att alla elever får sin utbildning tillgodosedd även i den här extraordinära situationen. Här hittar du svar på vanliga frågor om förskolor, skolor och vuxenutbildningen under coronapandemin.

Förlängd och justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan från den 25 januari 2021

Folkhälsomyndigheten har tidigare rekommenderat att gymnasieskolor delvis stänger och övergår till fjärr- eller distansundervisning från och med den 7 december 2020 till och med den 24 januari 2021. Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att förlänga denna rekommendation till och med den 1 april 2021, men med vissa justeringar.

Läs här om rekommendationen som gäller till och med den 24 januari 2021 .

Undantag från rekommendationen görs fortfarande för

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp eller genomföras på distans
 • elever på introduktionsprogram, om inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisning genom fjärr- eller distansundervisning
 • elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Precis som tidigare gäller rekommendationen inte för gymnasiesärskolan.

Av den undervisning som omfattas av rekommendationen för gymnasieskolan bör andelen fjärr- eller distansundervisning ligga mellan 20 procent och 80 procent. Undervisningen i gymnasieskolan ska alltså bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning från den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Gymnasieskolor ska gradvis återgå till närundervisning

I vanliga fall är utgångspunkten att skolan ska bedriva närundervisning, eftersom det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. För att gradvis börja återgå till sådan undervisning för elever i gymnasieskolan villkorar Folkhälsomyndigheten sin rekommendation med att varje elev från och med den 25 januari 2021 bör ha minst 20 procent närundervisning.

Det innebär att maximalt 80 procent av den totala undervisningen för en elev bör ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Det är viktigt att alla elevgrupper med viss regelbundenhet får komma till skolan för att få undervisning och möjlighet att träffa andra jämnåriga. Huvudmannen bör planera närundervisningen för att på bästa sätt undvika hög beläggning och trängsel i lokalerna.

Om det epidemiologiska läget utvecklas positivt under våren bör huvudmännen steg för steg kunna släppa tillbaka en ytterligare större andel elever till närundervisning.

Folkhälsomyndigheten ser i dagsläget dock inte att det är möjligt att helt återgå till 100 procent närundervisning under den tid som rekommendationen gäller. Rekommendationen villkoras därför också med att minst 20 procent av undervisningen bör utgöras av fjärr- eller distansundervisning till och med den 1 april 2021. Denna flexibilitet bör huvudmännen utnyttja baserat på det aktuella regionala eller lokala smittspridningsläget.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om bakgrunden till den förlängda och justerade rekommendationen om fjärr- och distansundervisning.

Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet (Folkhälsomyndighetens webbplats) Skydda dig och andra — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)