Dahlstiernska Gymnasiet

Coronaviruset - minska smittspridningen

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara

uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid

sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont,

snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit

på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i

samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri

i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan. 

Läs mer här:

 Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor