Aktuella förhållningsregler Covid-19

Förhållningsregler Covid-19

Håll avstånd till varandra och var noga med att tvätta händerna.

Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

För att undvika vidare smittspridning är rekommendationen att vi skall undvika att blanda grupper och klasser. Rekommendationen att undvika större samlingar gäller både vuxna och barn.

Vi följer folkhälsomyndighetens, skolverkets och VG-regionens bestämmelser, rekommendationer och smittskyddsråd för verksamheten.

Följ myndigheters riktlinjer när symptom och smitta finns i hushållet.

Vid sjukdomsfall på skolan

För det fall att en person konstaterats smittad av Covid-19 skall skolan/rektor avgöra om hen varit i skolan och i så fall vilka personer hen varit i nära kontakt med 48 timmar innan symtomdebut. Skolan ska observera sekretess gentemot den sjuka.

Som nära kontakt räknas personer som index (första smittade person) varit i närheten av, inom 1,5 -2 meter i minst 15 minuter, inomhus eller utomhus. Kan inte tid för symtomdebut konstateras på annat sätt räknas provtagningsdatum som symtomdebut. Har personen med konstaterad smitta varit i nära kontakt med någon på skolan inom 48-timmarsgränsen ska skolan/rektor lämna informationsbrev till de ”nära kontakterna” och/eller vårdnadshavare. Dessa rekommenderas då att kontakta Närhälsan för provtagning.

Skolan ska vid behov och i samråd med skolcovid-samordnare, under kontorstid kontakta Smittskydd Västra Götaland t.ex. vid svårigheter att avgränsa vilka som ska informeras, om det är flera fall i en klass eller flera fall i olika klasser, flera utav personalen är sjuka.

Undersökningar visade att skolelever blev hårt drabbade av konsekvenser av distansundervisningen 2020 - 2021. Regeringen och Skolverket har därför fattat beslut att skolor inte får bedriva distansundervisning i förebyggande syfte. Vid smittspridning i en klass, där flera elever är sjuka, kan på smittskydds-läkarens inrådan, distansundervisning bedrivas under några dagar för att minska smittspridningen.

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga under vårterminen 2022.

Gurgeltest

Gurgeltesterna kommer att finnas tillgängliga som kit på skolorna. Testet kan och skall genomföras i hemmet efter bifogade instruktioner. Testerna lämnas direkt till Närhälsan.

Mer detaljerad info om våra förhållningsregler finns här:

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk 

Smittspårning av covid

Testa dig för covid

Utökad testning