Dahlstiernska Gymnasiet

Mellerudsmässan

Mellerudsmässan 2018

Årets Mellerudsmässa äger rum i Rådahallen 20-21 oktober. Det är den sjätte mässan sedan starten 2008.

Som vanligt är målet att visa upp Melleruds kommun i sin helhet:
* Näringsliv: Stora och små företag, olika branscher
* Kommunens verksamheter
* Organisationer
* Föreningsliv
* Kulturliv

I år blir mässan större än någonsin. B-hallen ersätts av den nya idrottshallen, vilket innebär att vi har två fullstora idrottshallar att fylla.

Entrén kommer att vara på samma plats som tidigare. A-hallen reserveras för företag och organisationer med anknytning till näringslivet. Där finns också den sedvanliga scenen.

I den nya bollhallen kommer kommunens verksamheter, föreningarna och kulturlivet att ges möjlighet att visa upp sig. Föreningar kan välja mellan att enbart disponera en yta eller att ha en monter. I den nya bollhallen kommer också en rad nyheter:
* En seminariehörna där det bjuds på en rad korta seminarier. Temat på lördagen är ”Energi och miljö”, på söndagen kommunal information. Men det kommer också att bli några seminarier som bryter av från temat.
* Vi kommer att avsätta en yta där föreningar kan visa upp sin verksamhet, likt de dans- och judouppvisningar vi hade 2016.
* Det kommer att finnas en vägg där Mellerudskonstnärer kan hänga sina verk. Hittills har vi fyra konstnärer anmälda.

Besökarantalet för Mellerudsmässan har ganska konstant hållit sig på cirka 2 500. I år ska vi öka det. Vi ska dessutom få fler som besöker mässan båda dagarna, och genom scenprogram, uppvisningar och korta föredrag få fler att stanna längre.