Albin Johansson valde VVS!

Det här är Albin Johansson, 17 år från Brålanda.

Varför sökte du till VVS-programmet?

"Jag ville göra något praktiskt, hade hört av andra att det var bra och intressant."

Vad är det bästa med utbildningen i Åsensbruk?

"Att man får jobba i sin egen takt."

Varför ska man gå på VVS-utbildningen i Åsensbruk?

"Lärarna anpassar utbildningen efter varje elev."